Professional

Profile & Professional PC's DNA & Personal Benefits PC

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

มุ่งมั่นยกระดับการให้บริารด้านการขายและพัฒนาพนักงานขาย

เป็นผู้นำอันดับ 1

ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

ที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ

เรา คือ บุคลากรที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จธุรกิจสีอันดับ 1 ของประเทศ

การันตีสวัสดิการ

รายได้ดี มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน

บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด (PPCS)

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐานในการที่จะเป็นที่ปรึกษาการขายที่เป็นเลิศแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจสี

เกี่ยวกับเรา PPCS
 
Chrome iPad

 บริการอย่างผู้รู้ ควบคู่มาตรฐาน สร้างงานด้วยใจ ก้าวไกล PPCS 

logotoa2.png

ร่วมงานกับ TOA

รับสมัครพนักงานขาย ด่วน !!! ขายสีทีโอเอ หลายอัตรา

ให้บริการ แนะนำสินค้า สร้างยอดขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ดูแลรักษา จัดโปรโมชั่นสินค้า ผลิตภัณฑ์สีทีโอเอ

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมงานกับ CAPTAIN COATING

รับสมัครพนักงานขาย ด่วน !!! ขายสีกัปตัน หลายอัตรา

ให้บริการ แนะนำสินค้า สร้างยอดขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ดูแลรักษา จัดโปรโมชั่นสินค้า ผลิตภัณฑ์สีกัปตัน

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ
logocaptain2.png

Hot Jobs

logopammastic2.png

ร่วมงานกับ Pammastic

รับสมัครพนักงานขาย ด่วน !!! ขายสี ปามาสติก หลายอัตรา

ให้บริการ แนะนำสินค้า สร้างยอดขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ดูแลรักษา จัดโปรโมชั่นสินค้า ผลิตภัณฑ์สีปามมาสติก

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ร่วมงานกับ RYOBI

รับสมัครพนักงานขาย ด่วน !!! ขายเครื่องมือช่างเรียวบิ หลายอัตรา

ให้บริการ แนะนำสินค้า สร้างยอดขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ดูแลรักษา จัดโปรโมชั่นสินค้า ผลิตภัณฑ์เรียวบิ

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ
logoryobi2.png