บริการอย่างผู้รู้ ควบคู่มาตรฐาน สร้างงานด้วยใจ ก้าวไกล PPCS 

 

บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยใช้ชื่อย่อว่า “PPCS” PPCS เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการบุคลากรด้านงานขาย โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตภัณฑ์สีและวัสดุเคลือบพื้นผิว ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและแบรนด์ชั้นนำอย่าง TOA, Captain, Pammastic และเครื่องมือช่าง Ryobi รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และระบบสีที่เป็นเลิศและเปี่ยมด้วยจิตใจที่พร้อมให้บริการ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท ทีโอเอ


 
Chrome iPad


 
Chrome

วัตถุประสงค์หลัก(Core Purpose)

บริษัท PPCS ให้บริการพนักงานขายในผลิตภัณฑ์ธุรกิจสี และวัสดุเคลือบผิว ที่เปี่ยมด้วยจิตใจที่พร้อมให้บริการโดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สี และระบบสีเป็นเลิศ


 


 

วิสัยทัศน์ (Vision)

1. มุ่งมั่นยกระดับให้บริการด้านการขายและพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจสีและวัสดุเคลือบสีอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นผู้นำอันดับ 1 ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
3. แนะนำสินค้าและนวัตกรรมพร้อมให้คำปรึกษาด้านปัญหาสีที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า


 
Vision


 
Chrome

พันธกิจ (Mission)

1. พิชิตยอดขายเป็นอันดับหนึ่งทุกสาขา
2. บรรลุคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 90%
3. บรรลุคะแนนการให้บริการลูกค้าจากเจ้าของร้าน หรือหัวหน้าแผนก 90%
4.จัดอบรมพนักงานขาย ทั้งความรู้ผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการขายเพื่อสร้างพนักงานขายสีมืออาชีพโดยพนักงานต้องผ่านการอบรมด้วยคะแนนสอบ 90%